Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Yv 24.11.2021 § 17  

    

Yhtymävaltuuston koollekutsumisesta on määrätty Keudan hallintosäännön 75 §, jossa todetaan, että kutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

 

Keudan hallintosäännön 76 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan myös kuntayhtymän verkkosivuilla.

 

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille 10.11.2021 ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän www-sivuilla sekä lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille 12.11.2021.

 

Äänivalta yhtymävaltuustossa määräytyy siten, että kullakin jäsenkunnalla on edustajiensa lukumäärää vastaava äänimäärä, joka jakautuu tasan saapuvilla olevien jäsenkunnan edustajien kesken. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä.

 

Ääniluettelo liitteenä.

 

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetaan läsnäolijoiden toteaminen ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saapuvilla, todetaan kokous jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 16 valtuutettua ja 2 varajäsentä. Äänimäärästä oli edustettuna 19/21.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa