Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen: hankekohtainen rakentaminen

 

Yh 10.11.2021 § 86 

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa

on noudatettava talousarviota.

 

Suomen kuntaliiton suositusten mukaan talousarvioon tehtävät muutokset

on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion

hyväksymisen yhteydessä päätetään talousarvion sitovuustasosta.

Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustaso

on yhtymävaltuuston tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat

(=tilikauden tulos). Investointiosassa sitovuustasoksi on määritelty

yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle, rakentamiseen ja saneeraukseen sekä kalustohankintoihin hyväksymät määrärahat.

 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa

25.11.2020 ja talousarviota on muutettu yhtymävaltuuston päätöksellä §5 19.5.2021.

 

Kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy erikseen määräraha Keudan Wärtsilänkadun toimipisteen vanhan osan ensimmäisen kerroksen aulojen ja keittiösiiven toisen kerroksen peruskorjauksen toteutukseen. Vuoden 2021 talousarviossa hankkeelle on varattu yhteensä 900.000 €. Tämänhetkinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on yhteensä 1.490.000 €.

 

Hankkeen lopullinen toteutettava käyttötarkoitus (keudaattori -toiminta ja oppilashuollon tilat) ja sen myötä vuonna 2021 toteutettavan osuuden laajuus päätettiin käyttäjien toimesta vasta vuoden 2021 maaliskuussa. Suunnittelun yhteydessä havaittiin, että ehdoton edellytys remontin toteuttamiselle ja sisäilman laadun parantamiselle on ilmanvaihdon parantaminen koko keittiösiiven alueella. Laskelmia tehdessä havaittiin, että ilmastoinnin päivittäminen on todella tarpeen ja samalla voitiin huomioida myös tarvittava jäähdytys. Suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa aluetta palvelemaan rakennettiin kokonaan uusi IV-konehuone rakennuksen vesikatolle.

 

Keittiösiiven toisen kerroksen peruskorjaus on osa Wärtsilänkadun vanhan osan vuosille 2019-2023 jakaantuvan peruskorjaushankkeen toteutusta. Koko kerros oli käytännöllisintä toteuttaa kerralla vuoden 2021 aikana, jotta oppilashuollon ja keudaattori -toiminnan toiminnot päästiin aloittamaan peruskorjatuissa tiloissa vuoden 2021 syksyllä ja rakennuksen vanhan osan peruskorjausta päästään jatkamaan vuonna 2022 ensimmäisen kerroksen vanhojen oppilashuollon tilojen osalta.

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu esitetyt määrärahamuutokset:

 

INVESTOINTIOSA

TA 2021

MUUTOS, €

Määräraha muutoksen jälkeen, €

Hankekohtainen rakentaminen

 

 

 

Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulat ja keittiösiiven 2. krs peruskorjaus

900 000

590 000

1 490 000

 

 

 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että:

1) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon tehdään muutos, jossa investointiosan hankekohtaiseen rakentamiseen lisätään 590.000 € Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulojen ja keittiösiiven 2. krs peruskorjaukseen. Muutoksen jälkeen hankekohtainen määräraha on 1.490.000 €;
2) määrärahamuutos katetaan kuntayhtymän kertyneellä ylijäämällä ja tulorahoituksella.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

Yv 24.11.2021 § 20  

110/02.02.06/2021  

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että:

1) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon tehdään muutos, jossa investointiosan hankekohtaiseen rakentamiseen lisätään 590.000 € Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulojen ja keittiösiiven 2. krs peruskorjaukseen. Muutoksen jälkeen hankekohtainen määräraha on 1.490.000 €;
2) määrärahamuutos katetaan kuntayhtymän kertyneellä ylijäämällä ja tulorahoituksella.

 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa