Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2022 alkaen

 

Yh 10.11.2021 § 87 

 

 

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään

kuntalain 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa

hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.

 

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka

sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän nykyinen hallintosääntö

noudattaa kuntalain määräyksiä sekä kuntaliiton antamaa

hallintosääntömallia. Tällä hetkellä voimassa oleva hallintosääntö on tullut

voimaan 1.6.2021 ja se hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 19.5.2021.

 

Sen lisäksi mitä kuntayhtymän hallintosäännössä on määrätty,

kuntayhtymän viran- ja toimenhaltijoiden vastuista ja toimivallasta on

määrätty yhtymähallituksen toimintasäännössä. Lisäksi hankintoja

koskevat päätösvaltuudet on määritelty kuntayhtymän hankintaohjeessa.

 

Liitteenä on kuntayhtymän nykyisin voimassa oleva hallintosääntö, josta poistettavat kohdat on yliviivattu ja merkitty punaisella. Esitetyt muutokset koskevat Yritys- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen nimen muuttamista Elinvoimapalveluiksi, yritys- ja elinvoimapalveluiden johtajan nimikkeen muuttamista elinvoimapalveluiden johtajaksi sekä toimialapäälliköiden valintapäätösvaltuuksien siirtämistä kuntayhtymän johtajalta rehtorille.

 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2022 lukien.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

Yv 24.11.2021 § 21  

113/00.01.01.02/2021  

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2022 lukien.

 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa